English version
slide show
www.OTPADACI.com

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

LANG_TXT_dangerous_waste_C1

Приемане на опасни отпадъци в специализирани складове за съхранение и последващи операции на всички опасни отпадъци от класификатора на МОСВ и МЗ, с изключение на взривоопасни материали и телесни части.
Събиране, натоварване и транспортиране на опасни отпадъци от територията на цялата страна.
Износ на опасни отпадъци в чужбина за обезвреждане, оползотворяване, унищожаване или рециклиране.
Почистване, товарене и разтоварване на опасни отпадъци в контейнери, превозни средства, резервоари, танкери, кораби и др.
Сортиране, препакетиране, капсуловане, складиране или депониране за съхранение на опасни отпадъци, включително на територията на възложителя.
Почистване на замърсени площи и терени.
Консултации относно образуване, съхранение, почистване или третиране на опасни отпадъци.

 

- Сириус Стар БГ ЕООД сключва годишни договори със своите клиенти за регулярно и навременно приемане на  опасни отпадъци.
- За опасните отпадъци, приети от нас се издават всички необходими придружителни и счетоводни документи, регламентирани със Закона за Управление на Отпадъците от 13.07.2012г. и наредбите към него, както и по Закона за ДДС като договор, идентификационен документ за опасен отпадък - приложение №8, фактура, товарителницa, складови разписки.
Движението на отпадъка, неговото съхранение и последващите операции като обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване може да се проследи по всяко време в регистрите на Сириус Стар БГ ЕООД или в регистрите на съответното РИОСВ.

 

Можете да направите Вашата заявка за приемане  или запитване за опасен отпадък чрез следната онлайн форма:

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ