English version
slide show
www.OTPADACI.com

УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


Сириус Стар БГ ЕООД приема в своите складове и резервоари за съхранение и последващо рециклиране, унищожаване или оползотворяване всички кодове утайки от пречиствателни съоръжения включително и 19 08 13*, 07 01 11*, 13 05 03*

Ние разполагаме с техника, персонал и транспорт и можем да почистим Вашите съоръжения, канализации, транспортни и продуктови системи на територията на цялата страна. 

Ние приемаме за третиране всякакви утайки от пречиствателни станции.

Сключваме годишни и обектови договори с нашите клиенти за регулярно и навременно почистване и приемане на утайки и замърсени води.

 

 

 

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ