English version
slide show
www.OTPADACI.com

МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ


Сириус Стар БГ ЕООД приема в складовете си  болнични и медицински опасни отпадъци, опасни отпадъци от ветеринарната медицина, лекарстава и препарати с изтекъл срок на годност, инструменти за манипулации, замърсено облекло  и всички  други генерирани отпадъци с изключение на телесни части и кръв.
Наши клиенти може да са всички производители или вносители на лекарства, препарати и разтвори, болници, болнични кабинети, медицински заведения, лаборатории, манипулационни и др.
В склада на фирмата медицинските и болнични отпадъци се сортират, опаковат, съхраняват и в последствие се транспортират за унищожаване чрез изгаряне в инсинератор при изключително висока температура и с почти нулеви вредни емисии.


- Ние сключваме годишни договори с нашите клиенти за регулярно и навременно приемане на опасни отпадъци.
- За опасните отпадъци, приети от нас се издават всички необходими придружителни и счетоводни документи, регламентирани със Закона за Управление на Отпадъците от 13.07.2012 г. и наредбите към него, както и по Закона за ДДС като договор, идентификационен документ за опасен отпадък - приложение №8, фактура, товарителници, складови разписки.
Движението на отпадъка, неговото съхранение и последващите операции като обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване може да се проследи по всяко време в  регистрите на Сириус Стар БГ ЕООД или в регистрите на съответното РИОС.

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ