English version
slide show
www.OTPADACI.com

ПЕСТИЦИДИ И ТОКСИЧНИ ОТПАДЪЦИ


Сириус Стар БГ ЕООД приема за съхранение и последващи операции от територията на цялата страна от юридически и физически лица, общини, кметства, кооперации и предприятия:

Селскостопански пестициди с изтекъл срок на годност.

Опаковки, съдържащи опасни вещества.

Химически и токсични вещества с изтекъл срок на годност или образувани като отпадък от производството.

Събиране, опаковане, натоварване и транспорт на селско стопански пестициди, химически и токсични вещества.

Почистване на терени, сгради, машини и помещения, замърсени с пестициди или химически вещества.

Събиране, пакетиране, капсуловане, товаро-разтоварна дейност, складиране или депониране на токсични и химически вещества и селскостопански пестициди, включително на територията на възложителя.

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ