English version
slide show
www.OTPADACI.com

ТЪРГОВЕЦ/БРОКЕР


Дружеството СИРИУС СТАР БГ ЕООД е регистрирано като ТЪРГОВЕЦ  и БРОКЕР  на опасни отпадъци в публичния регистър на Изпълнителна Агенция по Околна Среда под № 176.
В тази връзка СИРИУС СТАР БГ ЕООД като ТЪРГОВЕЦ на опасни отпадъци купува и продава собствени отпадъци, както и отпадъци на други търговци, включително и от такива, които не ги  притежават физически.
Като БРОКЕР на опасни отпадъци СИРИУС СТАР БГ ЕООД има право да организира оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от името и собственост други лица, включително на други търговци и брокери, които физически не притежават отпадъците.
СИРИУС СТАР БГ ЕООД като ТЪРГОВЕЦ и БРОКЕР на опасни отпадъци има право да изнесе в трета страна или в страна от Европейската общност опасни отпадъци за обезвреждане или оползотворяване, включително да организира и транспортира опасни отпадъци извън България.


За повече информация пишете ни на:office@siriusstar.bg

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ