English version
slide show
www.OTPADACI.com

РЕКУЛТИВАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА
СМЕТИЩА И ИНДУСТРИАЛНИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ


Сириус Стар БГ ЕООД извършва  услуги по рекултивация и закриване на стари общински и промишлени сметища и депа.
Услугите на фирма  Сириус Стар БГ ЕООД може и да се използват при почистване и възстановяване на замърсени общински и промишлени терени, включително и такива замърсени с токсични вещества, химикали, тежки метали и нефтопродукти.
Рекултивацията обхваща комплекс от инженерно-технически, мелиоративни, селскостопански, ландшафтно-устройствени и други дейности, които целят възстановяване на нарушените терени и връщането им в стопански оборот в съответствие с екологичните условия и ландшафта в района.
На рекултивация подлежат всички нарушени земи, а също така и прилежащите им земни участъци, които са напълно или частично загубили продуктивността си.
Фирмата  разполага с инженерен състав и необходимата техника, механизация и транспортни средства за извършване на всички операции по рекултивацията и възстановяване на сметища и депа за отпадъци. 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ