English version
slide show
www.OTPADACI.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ:

- Фирма Сириус Стар БГ ЕООД приема в своите специализирани складове и резервоари или от мястото на образуване и временно съхранение всички твърди и течни опасни отпадъци от класификатора за отпадъците, съгласно Закона за Управление на Отпадъците и наредбите към него за съхранение на опасни отпадъци, както и тяхното транспортиране и третиране.

- Опасни отпадъци се приемат от територията на цялата страна.

- Приема на опасни отпадъци се извършва в мерна еденица м3, по изключение отпадъка може да бъде приет и в мерна еденица Тон.

- Минималното количество на опасния отпадък 1 м3.

- Опаковка - плътно затворен метален съд, контейнер, стандартен варел, пластмасови бидони за съхранение на течности, непромокаеми чували или бик беци.

- Съдовете не трябва да пропускат ,овлажняват или да имат течове.

- Опасните отпадъци могат да бъдат натоварени и в наши контейнери.

- Цените за услугата приемане на опасен отпадък се определят на основание характеристиките на отпадъка, количеството и сътоянието, в което се намира на мястото на образуване или съхранение.

Сириус Стар БГ издава всички необходими документи, удостоверяващи приемането за съхранение и последващи операции с опасен отпадък.

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ