English version
slide show
www.OTPADACI.com

РАЗРЕШИТЕЛНИ


Фирма СИРИУС СТАР БГ ЕООД има издадени пълния комплект документи и разрешителни за извършване на дейности с отпадъци, както и събиране и транспорт на отпадъци от територията на цялата страна.
Документите са издадени съгласно изискванията Закона за Управление на отпадъците от 13.07.2012г.
Разрешителните обхващат над 830 кода от класификатора за отпадъците на МОСВ и МЗ определен с наредба 3 от 01.04.2004 г., включително всички опасни отпадъци с изключение на взривоопасни материали  и  телесни части.
Дружеството СИРИУС СТАР БГ ЕООД е регистрирано и вписано в публичния регистър на Изпълнителна Агенция по Околна Среда като БРОКЕР и ТЪРГОВЕЦ на отпадъци под № 176.

  

 

 

За повече информация, моля пишете на e-mail адрес: office@siriusstar.bg

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ