English version
slide show
www.OTPADACI.com

ХИМИКАЛИ


Сириус Стар БГ ЕООД събира, транспортира и приема за съхранение и унищожаване от предприятия, индустриални обекти, общини и населението:

 Химически и токсични вещества, органични пероксиди, цианидни води и циановодород, киселини, основи и всички други химикали с изтекъл срок на годност, бракувани или образувани като отпадък от производството.

 Опаковки, съдържащи опасни химикали и вещества.

 Почистване на терени, сгради, машини и помещения, замърсени с  химически вещества.

 Събиране, пакетиране, капсуловане, товаро-разтоварна дейност, складиране и последващо унищожаване  на токсични и химически вещества и селскостопански пестициди.


 

 

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ