English version
slide show
www.OTPADACI.com

ФРЕОНИ, ХАЛОНИ, ЖИВАК

Фреоните, халоните и други газове са контролирани вещества, които попадат в обхвата на Приложение I (VIII) на Регламента (ЕО) №1005/2009 за вещества, които нарушават озоновия слой.

В тази връзка от 01.01.2015 година влиза в сила забрана за употребата на регенерирани и/или рециклирани фреони (R12 ,R13, R22 и др.)

Фирма Сириус стар БГ ЕООД е обособила мобилна група и подходящи складови помещения за транспортиране и съхранение (D15,R13) на газове под налягане, включително фреони и халони, както и отпадъци, газове и флуоресцентни тръби, съдържащи живак, до извършване на някоя от дейностите с кодове D 1 –D14 и/или R 1- R 12.

Ние можем да приемем от мястото на образуване и/или съхранение от територията на цялата страна следните газове опасни вещества:

Излезли от употреба ФРЕОНИ с код: 14 06 01* -хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC.

Газове в съдове под налягане, включително ХАЛОНИ, съдържащи опасни вещества (код: 16 05 04* от класификатора на отпадъците.)

Други газове (включително втечнени), съдържащи опасни вещества.

Отпадъци, газове и флуоресцентни тръби, съдържащи ЖИВАК.

Можете да направите запитване за приемане на газове/фреони и отпадъци съдържащи живак на тел: 0898 311 225 , e-mail: opasni@otpadaci.com

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ