English version
slide show
www.OTPADACI.com

МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ


СИРИУС СТАР БГ ЕООД РАЗПОЛАГА С ЕВРО-СЕРТИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗИ НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА КАКТО И С МОДЕРНИ МОБИЛНИ УРЕДИ ЗА  АНАЛИЗИ И ПРОБОВЗЕМАНЕ ДОСТАВЕНИ ОТ ЛИДЕРИТЕ В БРАНША, С ТАЗИ ТЕХНИКА ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАМЕРВАМЕ РАЗЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕНА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОСИГУРЯВАМЕ БЕЗОПАСНИ ОПЕРАЦИИ С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ХИМИКАЛИ.

НИЕ ЗАМЕРВАМЕ НАЛИЧИЕ ИЛИ НЕНАЛИЧИЕ НА СЛЕДНИТЕ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ГАЗОВЕ И ИЗПАРЕНИЯ:

МЕТАН
КИСЛОРОД
СЕРОВОДОРОД
ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПЕРОКСИДИ
ЦИАНИДНИ И ЦИАНОВОДОРОДН ГАЗОВЕ И ИЗПАРЕНИЯ
ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
ЗАМЕРВАНЕ НИВА НА РАДИАЦИЯ

РАЗПОЛАГАМЕ  СЪЩО И С НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ,СЪДОВЕ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ПРОБИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ФИЗИКО ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ ОТ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОТПАДЪЦИ.

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ НИ СПЕЦИАЛИСТИ МОГАТ ДА ЗАМЕРЯТ И АНАЛИЗИРАТ ПРОБИТЕ ОТ ВАШИТЕ РЕЗЕРВОАРИ,ПОМЕЩЕНИЯ,ТРЪБОПРОВОДИ,СКЛАДОВЕ И ХРАНИЛИЩА ЗА РАДДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ, ТОКСИЧНИ ИЗПАРЕНИЯ И ВЗРИВООПАСНИ ГАЗОВЕ(ГАЗ-ФРИ) ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАМЕРВАНЕ  ЗА ОГНЕВИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В ЗАТВОРЕНИ СЪДОВЕ.

 

 СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СИРИУС СТАР БГ ЕООД ИЗПОЛЗВАТ  МОБИЛНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА  НА МАРКИТЕ :

ЗАЩИТНИ МАСКИ, ВЪЗДУХОПОДАВАЩИ УСТРОИСТВА, ХИМИЧЕСКИ ФИЛТРИ, ОБОРУДВАНЕ

МОБИЛНО И СТАЦИОНАРНО АНАЛИТИЧНО ОБОРУДВАНЕ,СЕНЗОРИ И ДАТЧИЦИ

ЗАЩИТНИ ГАЩЕРИЗОНИ

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА И КАСКИ

РЪКАВИЦИ,КИСЕЛИНОУСТОИЧИВИ  И ХИМИЧЕСКА ЗАЩИТА.

СПЕЦИАЛНИ БОТУШИ, УСТОЙЧИВИ НА КИСЕЛИНИ И АГРЕСИВНИ ХИМИКАЛИ 

 

 

 

 

ЗА ЗАПИТВАНИЯ  ОТНОСНО ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЗАМЕРВАНИЯ МОЛЯ ПИШЕТЕ НА:
safety@siriusstar.bg
тел: 0887 770 213

 

 

 

 

НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ