English version
slide show
www.OTPADACI.com

ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ


- Сириус Стар БГ ЕООД сключва годишни или обектови договори със своите клиенти за регулярно и навременно приемане на опасни отпадъци и опаковки, съдържащи опасни вещества.
- За опасните отпадъци, приети от нас се издават всички необходими придружителни и счетоводни документи, регламентирани със Закона за Управление на Отпадъците от 13.07.2012г. и наредбите към него, както и по Закона за ДДС като договор, идентификационен документ за опасен отпадък - приложение №8, фактура, товарителницa, складови разписки.
Движението на отпадъка, неговото съхранение и последващите операции като обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване може да се проследи по всяко време в регистрите на Сириус Стар БГ ЕООД или в регистрите на съответното РИОСВ.
НАЧАЛО | ТЪРСЕНЕ НА ОТПАДЪК | ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ | ПЕСТИЦИДИ | ПОЧИСТВАНЕ | РАЗРЕШИТЕЛНИ | ЗА НАС | КОНТАКТИ